Здравствено-социјални програми

deca

Здравствено-социјални програми имају за циљ побољшање квалитета живота корисника којима су ови програми намењени и њихових породица. Програми су систематизовани према следећим циљним групама:

 

Деца  

deca

У оквиру програма подршке деци, Човекољубље посебно настоји да пружи помоћ деци лишеној родитељског старања. У оквиру пројекта „Светосавска учионица“ обучени волонтери Човекољубља дуже од 15 година, својим ангажовањем у установама социјалне заштите, помажу деци у савлађивању школског градива као и у савлађивању вештина потребних за самостални живот. Пројекат се током година реализује у Београду, Сремској Каменици, Бањалуци, Нишу и Краљеву. Главни партнери Човекољубља у реализацији пројекта „Светосавска учионица“ су Центри за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, Сремској Каменици, Нишу  и Бањалуци, СОС Дечија села Србије у Краљеву.

 

Старије особе

Човекољубље је од 2001-2010. године спроводило Програм бриге о старијима и болеснима под именом Мобилна медицинска кућна служба (Момекс) у Београду, Крагујевцу и Книну. У оквиру овог програма, реализовале су се различите активности које су имале за циљ унапређење здравственог и психосоцијалног стања најугроженијих старијих и болесних особа.

Човекољубље је од 2004. године члан мреже Хуманас (http://humanas.rs/) која окупља хуманитарне организације и удружења грађана која се баве питањима старијих особа. Заједничким деловањем мрежа има за циљ унапређење квалитета живота старијих особа као и залагање за права старијих особа код доносиоца одлука и других релевантних институција.

 

Oсобе које живе са ХИВ/сидом

Здравствено-социјални програми

Човекољубље од 2003. године пружа стручну и волонтерску психо-социјалну подршку особама које живе са ХИВ/сидом. Човекољубље такође активно учествује у подизању свести и скретању пажње друштвене заједнице на ускраћивање остваривања права и потешкоће са којима се сусрећу ове особе. Основни циљеви програма су смањење социјалне изолације и дискриминације особа које живе са ХИВ-ом, као и развијање волонтерског рада и свесности о ХИВ/сиди код различитих друштвених група. Кључни партнери Човекољубља у реализацији овог пројекта су Центар за ХИВ/сиду Института за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије, центри за социјални рад, Завод за заштиту здравља Београд и Национална канцеларија за ХИВ.

Поред тога, Човекољубље је и један од оснивача и придружена чланица Уније организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ/сидом – УСОП (http://unijaplhiv.rs/).

 

Терминално оболеле особе


Човекољубље се залаже за успостављање стандарда људских права терминално оболелих лица у Србији, који би омогућили овим особама и члановима њихових породица да буду третирани са уважавањем, поштовањем и пуним признавањем достојанства и индивидуалности.

 

Породице које имају члана са инвалидитетом

У оквиру овог програма пружа се психо-социјална подршка породицама које имају члана особу са инвалидитетом. Циљ овог програма је побољшање квалитета живота ових породица кроз различите активности које су спровођене у њиховим домовима и подршка социјалном укључивању ових породица у живот шире друштвене заједнице.

 

Корисници услуга здравствене и социјалне заштите

Током дугогодишње анализе полoжаја маргинализованих група у друштву, Човекољубље је препознало да у домену социјалне заштите корисници често немају потпуне информације о својим правима, о доступности услуга здравствене и социјалне заштите и институцијама које те услуге обезбеђују. У ту сврху су објављени Водичи кроз систем социјалне заштиту за 5 градова у Србији. Човекољубље је такође објавило и Водич о перспективи социјалног укључивања особа са инвалидитетом и особа које живе са ХИВ/сидом.