Образовање

Општи циљ образовних програма Човекољубља је промовисање целоживотног образовања, подизање запошљивости, смањење сиромаштва и незапослености, као и промоција дијаконијског и волонтерског рада.

Економско оснаживање

Човекољубље организује различите курсеве и радионице:

  • Обука за рад на рачунарима
  • Курсеви језика: енглески, немачки, италијански, грчки и руски језик
  • Курсеви рачуноводства и књиговодства
  • Радионице старих заната – дуборез, ткање, шивење
  • Семинари и обуке на различите теме у сврху оснаживања угрожених за приступ тржишту рада
  • Акредитовани програми обуке наставног особља и стручних радника у области социјалне заштите на тему превенције насиља, преноса ХИВ-а и болести зависности.