Публикације

Водич кроз систем социјалне заштите града Краљева 2021

 

 

 

 

 

pdf

Водич кроз систем социјалне заштите града Крагујевца 2021

 

 

 

 

 

pdf

CovidPreporuke

COVID 19 ПРЕПОРУКЕ

  

 

CovidPreporuke

COVID 19 ПРЕПОРУКЕ

  

 

Процена елемената родне равноправности у сеоским срединама у Србији

 

 


pdf

Водич кроз систем социјалне заштите града Краљева

 

 

 

 pdf

Водич кроз систем социјалне заштите града Крагујевца

 

 

 

 

 

pdf

"Водич за употребу рачунара и Интернета"

 

 

 

 

pdf

Права за свако дете - Водич кроз услуге за децу и младе у систему институционалне социјалне заштите

 

 

 

pdf

Мониторинг људских права особа које живе са ХИВ/сидом у Републици Србији 

pdf