Подршка старима у сеоским срединама

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве, је током јесени 2023. године за старије особе које живе у сеоским срединама у Руми, Крагујевцу и Краљеву организовало низ друштвених активности и обезбедило различите здравствене и социјалне услуге. Старија популација у сеоским срединама често нема прилику да квалитетно проводи време, што им је неопходно за очување физичког и менталног здравља. Поред тога, и услуге социјалне и здравствене заштите су у сеоским срединама углавном органичене. Имајући у виду потребе старијим особа које живе у сеоским срединама, Човекољубље организује различите креативне и окупационе активности, као и брз и једноставан приступ лекарима. Активности су спровођене кроз пројекат „Акција за јачање солидарности у Србији и Молдавији у време COVID -19 ради заштите здравља и благостања старијих људи“, који се реализује уз подршку Федералног министарства Репубике Аустрије за социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача и аустријске организације Brot für die Welt.