Јачање капацитета запослених

Човекољубље је у периоду од септембра до децембра 2024. године спроводило пројекат „Јачање капацитета запослених у прихватилишту за одрасла и старија лица „Свети Јоаким и Ана“ у Крагујевцу и професионалаца у систему социјалне заштите“. Пројекат је финансијски подржан од стране Caritas Austria.

У оквиру пројекта одржана су два округла стола за запослене у социјалној заштити и сараднике који су укључени на посредан и непосредан начин у пружање услуге смештај у прихватилиште. Округли столови су пријављени код Коморе социјалне заштите како би стручни радници били у прилици да добију неопходне поене за обнављање стручних лиценци.

За запослене у прихватилишту обезбеђен је акредитован програм превенције настанка синдрома изгарања на радном месту. Програмом су обухваћени сви стручни радници и сарадници. Запослени су такође имали прилику да присуствују једнодневном тренингу како би унапредили своје знање у области неге, најчешћих инфективних болести и обољења, менталног здравља и психосоцијалне подршке.

Са корисницима су одржане радионице на тему представљања доступних социјалних услуга у заједници, као и побољшања односа у породичној средини са циљем бољег интегрисања корисника у заједницу и/или прилагођавања на трајније облике смештаја.