Подршка младима из угрожених група

Млади људи у Србији се суочавају са различитим животним изазовима, а посебна подршка је потребна младима који долазе из угрожених група. Кроз различите механизме вршњачког оснаживања, млади Роми из Краљева добијају подршку у процесима борбе против дискриминације, оснаживања за запошљавање, као и очувања здравља и социјалне добробити. Од новембра 2021. године, скоро 700 младића и девојака, младих Рома из Краљева, младих из сеоских средина, младих који излазе из система социјалне заштите, младих који живе са ХИВ-ом, младих који имају полно преносиве болести, младих корисника психоактивнох супстанци и младих сексуалних радника је укључено у пројекат „Подршка борби против маргинализације младих у Србији у периоду пандемије COVID-19 – ACT NOW“, којег Човекољубље спроводи у сарадњи са Brot für die Welt Aустрије, а уз подршку Austrian Development Cooperation.