Друга фаза пројекта "Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности - ПРЕПС"

Човекољубље је са стручним Радним групама успешно спровело обуку Локалног управљања ризицима у Горњем Милановцу, Љубовији, Новом Пазару и Врњачкој Бањи. У сарадњи са општинским органима задуженим за процену и смањење ризика од катастрофа, у наредном периоду започиње израда Акционих планова изабраних месних заједница које су изложене понављајућим катастрофама. Акциони планови месних заједница ће омогућити укључивање локалног становништва и повећање одговорности заједница у напорима локалних самоуправа да стратешки унапреде принципе и приступе смањења ризика од катастрофа. Активности се спроводе у оквиру друге фазе пројекта „Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности – ПРЕПС“. Пројектом ће бити обезбеђена стручна, материјална и практична подршка локалним самоуправама и месним заједницама које су изложене понављајућим природним катастрофама. Пројекат финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), у Босни и Херцеговини га спороводи CRS (Catholic Relief Services), а у Србији Човекољубље и Caritas Србије.