Креативни радови младих

Креативно изражавање је један од најбољих начина да млади формирају став и изразе мишљења о темама које тичу њих самих, а то је управо оно што Човекољубље подстиче кроз образовне циклусе које организује у склопу актвиности у оквиру пројекта „Подршка борби против маргинализације младих у Србији у периоду пандемије COVID-19 – ACT NOW“. Теме као што су родна равнопраност, вршњачко насиље, запошљавање и многе друге су инспирисале младе из угрожених група да искажу своја мишљена на различите начине. Пројекат се спроводи у сарадњи са Brot für die Welt Aустрије, а уз подршку Austrian Development Cooperation.