Завршна конференција ПРЕПС пројекта

Човекољубље је као партнер на пројекту „Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности – ПРЕПС“ узело учешће на завршној, регионалној конференцији о смањењу ризика од природних катастрофа у локалним заједницама, која је одржана од 30. новембра до 2. децембра 2022. године у Бијељини, у Босни и Херцеговини. Конференција под називом „Сигурне заједнице за сигурну будућност грађана“ окупила је представнике 14 градова и општина из Републике Србије и Босне и Херцеговине, представнике локалних и централних власти, јавних институција и агенција које се баве превенцијом и смањењем ризика од природних катастрофа, представнике USAID-a и UNDP-a. Током пројекта, имеђу осталог, остварени су следећи резултати:
- локалне самоуправе и месне заједнице су учествовале на низу стручних обука из области смањења ризика од природних катастрофа,
- оформљене су, оснажене и/или опремљене јединице цивилне заштите,
- припремљене су и реализоване симулације евакуација и спашавања у случајевима опасности,
- додељени су мали грантови који су унапредили капацитете заједница да адекватније одговоре на потребе становништва у процесу превенције последница природних катастрофа,
- израђени су и усвојени плански документи којима се нормативно утврђују правила и процедуре локалних самоуправа у процесима превенције и реаговања у случајевима природних катастрофа, итд.
Пројекат финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), у Босни и Херцеговини га спороводи CRS (Catholic Relief Services), а у Србији Човекољубље и Caritas Србије.