Човекољубље подржало низ акција поводом Међународног дана смањења ризика од катастрофа

У оквиру пројекта „Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности – ПРЕПС“, а поводом Међународног дана смањења ризика од катастрофа, Човекољубље је подржало низ еколошких акција и вежби цивилне заштите Града Краљева, које су окупиле преко 5.000 грађана града Краљева, УГ Војни пензионери и друге локалне организације. Акције су изведене у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школском управом Краљево, Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, Одељењем за ванредне ситуације у Краљеву Сектора за ванредне ситуације МУП-а, Црвеним Крстом Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево,

Циљ ПРЕПС пројекта је јачање капацитета и приправности локалних заједница за случај изложености природним катастрофама. Краљево је један од осам градова и општина у Србији у којима се ПРЕПС пројекат реализује, будући да је препозната као средина са високим ризиком од природних катастрофа. Поред Србије, ПРЕПС пројекат се реализује и у Босни и Херцеговини, у заједницама које се суочавају са повећаним ризиком од природних катастрофа, а које немају довољно развијене капацитете неопходне за смањивање тог ризика. Пројекат финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), у Босни и Херцеговини га спороводи CRS (Catholic Relief Services), а у Србији Човекољубље и Caritas Србије.