Унапређење стања критичне инфраструктуре у Краљеву

 

У оквиру пројекта ’’Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности – ПРЕПС“, Човекољубље је подржало акцију Града Краљева усмерену на унапређењe стања критичне инфракстурктуре, током које је спроведено низ акција превентивних мера у циљу смањења ризика катастрофа.
Циљ ПРЕПС пројекта је јачање капацитета и приправности локалних заједница за случај изложености природним катастрофама. Краљево је један од осам градова и општина у Србији у којима се ПРЕПС пројекат реализује, будући да је препозната као средина са високим ризиком од природних катастрофа. Поред Србије, ПРЕПС пројекат се реализује и у Босни и Херцеговини, у заједницама које се суочавају са повећаним ризиком од природних катастрофа, а које немају довољно развијене капацитете неопходне за смањивање тог ризика. Пројекат финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), у Босни и Херцеговини га спороводи CRS (Catholic Relief Services), а у Србији Човекољубље и Caritas Србије. 

http://civilnazastitakraljevo.rs/akcija-unapredjenja-stanja-kriticne-infrastrukture/?fbclid=IwAR1HqqZW9xlGlGP5tI76SZIKNIiCix1nOA-tLAdQySx18dDgtMVsvg5symg