Наставак подршке особама које живе са ХИВ/ сидом

У оквиру пројекта “Оснаживање услуга психосоцијалне подршке и правног саветовања за особе које живе са ХИВ/сидом –друга фаза”, Човекољубље, у сарадњи са немачком организацијом Brot fur die Welt, а уз подршку Савезног министарства за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ), наставља са пружањем подршке особама које живе са ХИВ/сидом. Човекољубље, у сарадњи са партнерским организацијама које су активне у области заштите права особа које живе са ХИВ/сидом, анализира медијске садржаје о особама које живе са HIV /сидом, а, последично, и друштвенe ставовe у овој области. Стручни тим пројекта анализира текстове по типовима угрожених група, прати ниво коректности у коришћеној медијској терминологији, а посебну пажњу посвећује перспективи и заштити људских права у анализираним текстовима.