Подршка борби против маргинализације младих у Србији у периоду пандемије COVID-19 - ACT NOW

 

Човекољубље je, у сарадњи са Diakonie ACT Austria, а уз подршку Austrian Development Cooperation, започело са реализацијом трогодишњег пројекта „Подршка борби против маргинализације младих у Србији у периоду пандемије COVID-19 - ACT NOW“.
Пројекат има за циљ да направи конкретне промене за маргинализоване младе жене и мушкарце у смислу њихове спремности да активно учествују у друштву, истовремено радећи на јачању свести, сарадње и капацитета оних који младе подржавају.
Циљне групе су маргинализоване младе жене и мушкарци (старости 15-29 година), који, имајући у виду постојеће и надолазеће изазове које поставља пандемија COVID-19, живе у социјално и економски изазовним условима и којима је потребна додатна подршка: (1) млади који су лишени родитељског старања, а који излазе или су недавно изашли из система социјалне заштите, (2) млади који живе у неформалном ромском насељу, (3) млади који живе са ХИВ/сидом, полно преносивим болестима, зависници од психоактивних супстанци и сексуални радници/е, (4) млади који живе у удаљеним сеоским подручјима.
Подршку у области образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, борбе против насиља, подршке заједнице, вршњачке подршке, хуманитарне и новчане помоћи ће добити 1.200 младих жена и мушкараца из Београда, Сремске Каменице, Ниша и Краљева.