НАСТАВАК САРАДЊЕ СА АУСТРИЈСКИМ ПАРТНЕРИМА

 

Човекољубље је 1. септембра 2021. године започело 18-месечни пројекат „Акција за јачање солидарности у Србији и Молдавији у време COVID- 19 ради заштите здравља и благостања старијих људи“. Пројекат се реализује у сарадњи са Федералним министарством за социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача Републике Аустрије и организације Brot für die Welt. Пројектом су планиране активности на територији градских и сеоских средина у региону градова Крагујевца и Краљева и општине Рума.
Пројекат је намењен старијим особама које ће, поред лиценциране услуге Помоћ у кући, бити у прилици и да учествују у рачунарским обукама посебно прилагођеним њиховим потребама, као и у креативним радионицама. Значајан део пројекта односи се на здравствену заштиту старијих особа кроз организовање мобилних медицинских прегледа лекара специјалиста, а део активности биће усмерен и на подизање свести о родно заснованом насиљу