Јачање отпроности на природне катастрофе и унапређење стратегија приправности

Човекољубе је у септембру 2020. године започело са реализацијом пројекта “Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегија приправности – ПРЕПС“. Пројекат се реализује у 14 општина у Србији и БиХ у којима постоји повишени ризик од настајања природних катастрофа, а које немају довољно развијене капацитете смањивања ризика од природних катастрофа. Пројекат финансира Агенција САД за међународни развој (УСАИД), а реализују га CRS у БиХ, а Човекољубље и Caritas Србије у Србији.

Пројекте активности оснаживања локалних самоуправа и локалних месних заједница Човекољубље споровoди на територији Краљева, Лучана, Мионице и Крупња. У овим локалним самоуправама су оформљене радне групе које чине представници локалних самоуправа, комуналних предузећа, других релевантних институција и организација и Човекољубља. У локалним заједницама становници села под повећаним ризиком од природних катастрофа спроводе акције самопроцене  ризика изложености природним катастрофама и капацитета за адекватније превентивно деловање. Поред тога, у свим локалним срединама спроводе се и тематске обуке, као и припремају или прилагођавају постојећи планови из области смањења ризика од катастрофа.

У наставку пројекта локалне заједнице ће бити у прилици да конкуришу за грантове и реализују мале пројекте у циљу јачања отпорности локалних заједница на природне катастрофе. Такође, у локалним заједницама биће организоване симулације природних  катастрофа, вежбе евакуације становништва, као и спровођење кампања подизања свести локалног становништва о значају смањивања ризика од природних катастрофа.

КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Назив: Пројекат за повећање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегија приправности (ПРЕПС) у Босни и Херцеговини (БиХ) и Србији

Земље имплементације: Босна и Херцеговина и Србија

Донатор: Агенција Сједињених Држава за међународни развој (USAID)

Локација: 14 општина у БиХ и Србији:

БиХ: Добој, Домаљевац – Шамац, Јабланица, Шамац, Завидовићи и Жепче.

Србија: Крупањ, Лучани, Мионица, Краљево (Човекољубље)

Александровац, Чачак, Ивањица, Трстеник (Caritas Србија)