Прихватилиште за одрасле и старије започело са радом

Прихватилиште за одрасле и старије “Свети Јоаким и Ана”, у Крагујевцу, чији је оснивач Човекољубље, званично почиње са радом. Прихватилиште је намењено одраслим и старијим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима, којима је индикован смештај у овакву установу социјалне заштите. Сврха смештаја у Прихватилишту је задовољавање основних потреба појединца или породице којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама. Смештај у Прихватилиште се организује у сарадњи са надлежним центрима за социјални рад. Прихватилиште је опремљено за пријем укупно 10 корисника. Услуге смештаја остварују се кроз програмске активности, којима се у складу са проценом потреба корисника, обезбеђује задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења, као и развој и очување потенцијала корисника.