Пројекат у оквиру EU Aid Volunteers иницијативе

У оквиру програма EU Aid Volunteers Човекољубље, као део конзорцијума састављеног од  17 партнера  из  10 земаља, спроводи пројекат  “Exchange of good practices and cooperation in humanitarian action to generate engagement“. Основни циљ овог пројекта је да партнерима пружи прилику да управљају волонтерским радом у оквиру EU Aid Volunteers иницијативе и да једни од других, али и од Европских институција сазнају више о примерима добре праксе у хуманитарном раду и волонтерском менаџменту. Пројекат се спроводи кроз тренинге и менторство организација из земаља Европске уније, а један од резултата ће бити и лиценцирање организација из земаља које нису чланице за примање волонтера из иностранства.