Човекољубље отвара нужни смештај у Крагујевцу

Човекољубље, у сарадњи са Градом Крагујевцом и Центром за социјални рад, припрема отварање нужног смештаја за прихват лица која се налазе у стању социјалне потребе са територије града Крагујевца. Нужни смештај се обезбеђује у циљу заштите њиховог здравственог стања и спречавања ширења COVID19. Смештај ће бити омогућен на основу упута Центра за социјални рад, а у складу са Законом о социјалној заштити.