Програм подршке осуђеним лицима

Човекољубље је, заједно са Catholic Relief Services (CRS), у септембру 2019. године започело програм подршке осуђеним лицима и пост-пеналног прихвата. У Србији је тренутно у затворима смештено око 11.000 особа, са трендом повећавања тог броја. Србија има један од највећих степена рецидива у Европи, тј. чак 80% затвореника су повратници. Програм ресоцијализације је у повоју у Србији и Човекољубље и CRS ће, заједно са Управом за извршење кривичних санкција Министарства правде, у наредних годину дана организовати низ окупационих активности у затворима, као и програме психосоцијалне подршке и упућивања у пост-пеналном прихвату. Посебан сегмент нашег рада обухватиће рад са породицама осуђених лица, укључујући и децу. Програми подршке породицама и услуге пост-пеналног прихвата доступни су у Београду и Крагујевцу. Сви заинтересовани могу да нам се јаве на број телефона 064/645-99-42, од 2. децембра 2019. године сваког радног дана од 10 до 15 часова.