Јачање капацитета институција и организација које се баве заштитом старијих особа

Стари су једна од најзанемаренијих група у Србији. Како би се унапредио положај старих и обезбедили услови за њихов достојанствен живот, неопходно је да се сви актери у друштву далеко више ангажују и међусобно сарађују у програмима заштите старих, како у процесима израде стратешких и процедуралних механизама подршке старима, тако и у процесу развијања и директног пружања услуга овој групи наших суграђана. Човекољубље посебну пажњу посвећује потребама и правима старих особа које живе у сеоским срединама, јер су они још ускраћенији у односу на своје вршњаке који живе у градовима. Кроз пројекат "Јачање и унапређење добробити старијих особа у региону Крагујевца и Краљева", подржаног од стране Brot für die Welt Austria и Федералног Министарства за рад, социјалну политику и заштиту потрошача Републике Аустрије, Човекољубље је одржало три тренинга са циљем подизања капацитета институција и организација грађанског друштва који се баве заштитом старијих. Тренинзи су одржани у Београду, Крагујевцу и Краљеву. На тренинзима су узели учешће представници локалних самоуправа, Републичког завода за социјалну заштиту, Центри за социјални рад, државни и пружаоци услуга из сектора грађанског друштва, представници удружења пензионера и сеоских месних канцеларија, итд.