Tрећи тренинг за особе које живе са ХИВ/сидом

У Нишу је одржан трећи од пет тренинга за особе које живе са ХИВ/сидом. Теме које је тренинг покрио су права из домена социјалне и здравствене заштите и права пацијената. Представљен је рад ДФСПЦ Човекољубље у овој области. Прва два тренинга одржана су у Београду и Новом Саду, а следећи тренинзи биће у Крагујевцу и Шапцу.  

Донатори пројекта „Унапређење услуга психосоцијалне подршке и правног саветовања за особе које живе са ХИВ /сидом“ су ресорно министарство републике Немачке и хуманитарна организација Brot für die Welt.