„Јачање и унапређење добробити старијих особа у региону Крагујевца и Краљева“

Пројекат „Јачање и унапређење добробити старијих особа у региону Крагујевца и Краљева“ отпочео је у децембру 2018. године и трајаће све до марта 2020. године. Пројекат је усмерен ка старијој популацији која живи у сеоским срединама, ка старијим особама са инвалидитетом или хроничним болестима, старијим особама које живе саме, сиромашнима, лицима која примају социјалну помоћ, избеглицама и интерно расељеним лицима.

Са циљем да допринесе добробити и друштвеном укључивању старијих и њиховом целоживотном учењу, проjекат се састоји од низа курсева и креативних и спортских радионица у градовима Крагујевац и Краљево и десет села. Четири курса рачунара за старије особе организована су у Крагујевцу и два у Краљеву. У граду Крагујевцу почеле су са радом и две геронтодомаћице „Човекољубља“ које пружају услугу „Помоћ у кући“. Геронтодомаћице „Човекољубља“ пружају помоћ у обезбеђивању хране, одржавању личне хигијене, загревању просторија, помоћ код социјалних, културно-забавних и других потреба становништва, посредују у обезбеђивању различитих врста услуга и пружају помоћ у одржавању хигијене простора.

У десет села на територији Крагујевца и Краљева одржавају се креативне радионице израде сапуна, накита, ручног рада, израде предмета техником декупажа и друштвених игара и спортских активности. Села у којима се реализују програми на територији Крагујевца су: Лужнице, Пајазитово, Миронић, Мала Врбица и Горња Грбица. Села у којима се реализују програми на територији Краљева су: Опленић, Врба, Берановац, Жича и Богутовац.

У склопу пројекта ће бити организоване и две екскурзије за старије особе из Крагујевца и Краљева који ће посетити Ибар и манастир Студеницу. Донатори овог пројекта су Федерално министраство републике Аустрије и Хлеб за свет (Brot für die Welt).