Пољопривреда

Пољопривреда

Област подршке развоју пољопривреде, у складу са локалним и националним плановима за развој пољопривреде и у сарадњи са референтним установама у земљи, један је од стратешких циљева Човекољубља.

Своју улогу у обнови и оснаживању села Човекољубље остварује кроз:

  • Хуманитарне пољопривредне програме
  • Програме руралног развоја и развоја пољопривреде 

У ситуацијама природних катастрофа и елементарних непогода (поплаве и земљотреси) које су погађале сеоско становништво, Човекољубље је од 2000. године припремило и спровело низ хуманитарних  пољопривредних пројеката. На овај начин сеоско становништво је добило помоћ у новцу, семенима, садницама, ђубриву, сточној храни, итд.

Посебну пажњу у подршци сеоским срединама Човекољубље посвећује путем организовања образовних програма и оснаживања организација цивилног друштва које су активне у руралним срединама, као и стручних програма обуке пољопривредних произвођача, реализованих у сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду.

У оквиру програма оснаживања пољопривреде, Човекољубље организује и оспособљавање социјално угроженог сеоског становништва за самостални узгој кока носиља, товљење пилића, производњу јаја, поделу семена и садница воћа и поврћа. Подигнуто је више стотина пластеника за производњу поврћа и цвећа, организовани су курсеви о узгоју печурака, дониране су кошнице и ројеви пчела, одржани бројни курсеви везани за осавремењивање знања у области пољопривреде, реализовани пројекти за вештачко осемењивање стоке, итд.