Oрганизациони развој и сарадња

Човекољубље реализује своје програме кроз 4 канцеларије на територији Републике Србије (Београд, Рума, Крагујевац и Краљево) и по једној у Републици Српској (Бањалуци) и Републици Црној Гори (Подгорица). 

Развој волонтеризма и дијаконијске праксе један је од аспеката организационог развоја Човекољубља. Током година, посебна пажња је усмеравана на организовање семинара и обука за волонтере, како би се на што квалитетнији начин оспособили за пружање подршке различитим категоријама корисника.

С друге стране, јачање и додатно образовање особља Човекољубља, као и јачање организационе структуре Фондације, утиче на боље развијање и извођење свих програма.

Представаници Фондације учествују на међународним конференцијама, семинарима и састанцима где размењују искуства и примере добре праксе са партнерима, релевантним институцијама и осталим заинтересованим странама.

organizacije

Човекољубље успешно сарађује и са државним институцијама и агенцијама: Националном службом за запошљавање у градовима Србије, Клиничко-болничким центром Србије, установама за децу лишену родитељског старања, центрима за социјални рад, различитим министарствима, локалним самоуправама, итд. Такође, Човекољубље сарађује и са многим хуманитарним и осталим организацијама цивилног друштва на целој територији деловања Човекољубља.

На националном нивоу, Човекољубље је учествовало у изради Стратегије за смањење сиромаштва и Стратегије за одрживи развој. Поред тога, својим програмима, Човекољубље доприноси имплементацији Националних стратегија за бригу о старијима и подршку особама оболелим од ХИВ/сиде у Србији.