Пакети подршке за старије особе у сеоским срединама

У току последње недеље априла 2022. године, Човекољубље је обезбедило и доставило помоћ старијим особама који живе у сеоским срединама у Крагујевцу, Краљеву и Руми. 600 старијих особа и њихове породице су добили пакете хране и средстава за личну хигијену и хигијену простора, и на тај начин надоместили основне потребе које су се појавиле као последица негативних ефектата COVID-19 пандемије. Пакети подршке су обезбеђени кроз пројекат „Акција за јачање солидарности у Србији и Молдавији у време COVID-19 ради заштите здравља и благостања старијих људи“, подржаног од стране Федералног министарства за социјалну политику, негу, здравље и заштиту потрошача Републике Аустрије и аустријске организације Brot für die Welt.