Публикације

Водич кроз систем социјалне заштите града Краљева

 

 

 

 



pdf

"Водич за употребу рачунара и Интернета"

 

 

 

 

pdf

Права за свако дете - Водич кроз услуге за децу и младе у систему институционалне социјалне заштите

 

 

 

pdf

Мониторинг људских права особа које живе са ХИВ/сидом у Републици Србији



 

pdf

 

 

 

Људска права терминално оболелих

 



 

 

pdf

Како против дискриминације особа које живе са ХИВ/сидом у Србији

 




pdf